בקרת איכות


כדי להצליח בשוק זר צריך להציע איכות מעולה לכל אורך הדרך. זה נכון לא רק למוצר עצמו, אלא גם לתיעוד והמשווק המקומי. האם איכות התיעוד שלך אי פעם נבדקה ע”י גורם חיצוני, האם הוא עומד בסטנדרטים הדרושים בשוק? האם אתה מודע לאופן הפעולה של המשווק שלך, האם הוא נותן שרות כראוי? גורמים אלה חיוניים להצלחה לתווך ארוך – תן לי לעזור לך להשיג אותם. את הקריטריונים להערכת איכות התיעוד ראה כאן, הקריטריונים להערכת עבודת הסוכן מפורטים כאן.

צור קשר