סוכן

מובן מאלוי שהסוכן המקומי שלך הוא כלי השיווק העיקרי שעומד לרשותך בשוק היעד. מצידך עליך להעמיד לרשותו את הכלים המתאימים באיכות הדרושה . ראה כאן, אך עבודתו חייבת לעמוד בציפיות השוק, כגון:

  • איך ניתן להשיג אותו?
  • איך הוא מגיב לשאילתות?
  • האם הוא עוקב אחרי שאילתות, האם הוא חוזר בזמן סביר?
  • האם הוא עושה רושם כמי ששולט בחומר?
  • מה הרושם הכללי?