קריטריונים לבקרת האיכות התעוד

הערכת איכות התיעוד כוללת, בנוסף לאיכות הכללית של השפה, גורמים נוספים כגון:

  • מבוא: הסבר קונספטואלי של היישום בשפה המובנת גם למשתמש חדש.
  • שפה ברורה ופשוטה ככל האפשר, מניעה מביטויים מקצועיים, הסברתם אם שימושם הכרחי.
  • שימוש בביטויים ידועים למשתמש נורמטיבי, בשפת האם של שמשתמש המיועד.
  • אינדקס: האם הוא מקיף די הצורך, קישורים לטקסט הרלוונטי בתיעוד.